Kokonaisvaltaiset henkilöstöalan palvelut luotettavasti ja asiakaslähtöisesti!

Työvoiman vuokraus ja rekrytoinnit yrityksille

Tahdomme tarjota teille hyvien työntekijöiden lisäksi myös luotettavaa ja ammattitaitoista keskustelukumppanuutta yrityksenne kaikkiin henkilöstöasioihin. Teemme työksemme rekrytointia ja henkilöstöhallinnon asiat ovat meille tuttuja ja selkeitä. Jokainen yrittäjä tarvitsee itselleen luotettavan henkilöstöpartnerin, jonka kanssa on helppo keskustella asiasta kuin asiasta, mutta oman henkilöstöpäällikön palkkaaminen ei aina ole mahdollista eikä edes tarpeellista. Hoidamme tämän tehtävän erittäin mielellämme!

Meiltä saatte kaikki henkilöstöalan palvelut kokonaisvaltaisesti ja kattavasti. Panostamme pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja tahdomme ymmärtää yrityksenne liiketoiminnan edellytykset voidaksemme tarjota teille mahdollisimman hyvää palvelua. Asiakkaamme arvostavat suuresti konsulttiemme hyvää osaamista työsuhdeasioissa ja tätä kautta saatavaa tehostusta omaan liiketoimintaan.

Tarjoamiamme palveluita

Henkilöstövuokraus »

Yleispätevä ratkaisu mitä moninaisimpiin henkilöstötarpeisiin. Sopii melkein mihin vain yrityksen kausivaihteluiden tasaamisesta tai yrityksen oman työntekijän poissaolon sijaistamisesta lähtien.

Rekrytointipalvelu »

Helppo ja vaivaton tapa löytää yritykseenne uusi työntekijä oma ajankäyttönne minimoiden.

Suorahaku »

Tyylikäs tapa lähestyä kiinnostavia työntekijöitä ilman, että olette itse suoraan heihin yhteydessä. Me hoidamme ehdokkaiden kontaktoinnin puolestanne.

Soveltuvuusarviointi »

Hyviä ja monipuolisia testejä valintapäätösten tueksi. Hakijan osaamista, persoonaa tai työskentelytapaa on mahdollista kartoittaa kattavasti ennen rekrytointipäätöksen tekemistä.

Mitä tarkoittaa että Click Henkilöstöpalvelut on auktorisoitu yritys?

Auktorisoidut henkilöstöpalveluyritykset hoitavat rekrytointi- ja henkilöstövuokrauspalvelut asiantuntevasti, vastuullisesti ja ammattitaitoisesti. Auktorisointi myönnetään, jos yritys täyttää auktorisoinnin edellytykset. Auktorisoidut henkilöstöpalveluyritykset tunnistaa Hyvä työpaikka - Osaavaa rekrytointia - tunnuksesta.

Auktorisoitu henkilöstöpalveluyritys

Hakukanavat

Käytössämme ja samalla asiakkaidemme käytössä ovat parhaat rekrytointikanavat. Edustava otos mm. seuraavista kanavista sisältyy normaaliin palvelukonseptiimme ilman lisäkustannuksia:

 • Oikotie
 • Monster
 • Duunitori
 • LinkedIn

Henkilöstövuokraus

Henkilöstövuokraus on nopea ja joustava tapa varmistaa henkilöstöresurssien riittävyys yrityksessä. Henkilöstövuokraus on hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun yrityksessä on tarvetta lisätyövoimalle, mutta tarpeen jatkuvuudesta ei vielä ole varmuutta. Henkilöstövuokrausta voi käyttää myös niissä tilanteissa, joissa yrityksellä ei ole mahdollisuutta palkata uusia työntekijöitä suoraan. Henkilöstövuokrausta käytetään yleisesti myös silloin, kun yrityksen oma työntekijä on tilapäisesti pois työstään, esimerkiksi äitiyslomalla tai suorittamassa asevelvollisuuttaan. Henkilöstövuokrauksen kautta työskentelevä vuokratyöntekijä on helppo vakinaistaa yrityksen omaksi työntekijäksi vuokratyösuhteen jälkeen.

Henkilöstövuokrauksessa me hoidamme lakisääteiset työnantajavelvoitteet. Teemme työsopimukset, työtodistukset ja hoidamme kaikki muutkin työsuhteeseen liittyvät paperityöt. Vuokratyöntekijä saa meiltä perustason työvaatteet ja henkilösuojaimet. Vuokraamillamme työntekijöillä on työterveyshuolto ja työtapaturmavakuutus. Koulutamme vuokratyöntekijöitämme säännöllisesti ja esimerkiksi työturvallisuuskortit, tulityökortit ja hygieniapassit hoidamme ilman, että niistä aiheutuu kuluja asiakasyritykselle. Asiakasyrityksen vastuulla on antaa riittävä perehdytys työntekijälle työsuhteen alussa sekä valvoa ja johtaa hänen työtään.

Asiakasyritystemme tyytyväisyys palveluumme on huippukorkeaa tasoa, sillä yli 98% asiakkaistamme ovat valmiita suosittelemaan meitä muillekin. Suurimpina hyötyinä asiakkaamme ovat kokeneet nopeuden, joustavuuden sekä oman aikansa säästön. Tärkeintä on tietysti ollut se, että vuokratyöntekijät ovat olleet sopivia tehtäviinsä.

Rekrytointipalvelut

Suorarekrytointipalvelumme puitteissa hoidamme koko rekrytointiprosessin puolestanne. Hoidamme työpaikkailmoituksen laatimisen ja julkaisemisen, puhelin- ja sähköpostitiedusteluihin vastaamisen, hakemusten käsittelyn sekä ehdokkaiden karsinnan. Haastattelemme hakijat, perehdymme heidän koulutukseensa ja työkokemukseensa sekä kontaktoimme heidän aikaisemman työnantajansa aina kun se on mahdollista.

Asiakkaamme ovat kokeneet suurimpana hyötynä oman työaikansa säästön. Mielenkiintoiset työpaikat keräävät useita kymmeniä hakijoita, joten prosessi vie runsaasti resursseja. Kun teette toimeksiannon kanssamme, tapaatte vain parhaat ehdokkaat ja saatte tehdä lopullisen työntekijävalinnan itse. Vastaamme koko rekrytointiprosessista ja pidämme teidät ajan tasalla koko rekrytointiprosessin ajan. Käytössämme on kattavan työntekijärekisterimme lisäksi tehokkaat hakukanavat, joiden avulla tavoitamme parhaat ehdokkaat.

Suorahakupalvelut

Erityisesti johtotehtävissä ja harvinaisempien erityisasiantuntijoiden rekrytoinnissa on luontevaa käyttää suorahakua. Lähestymme puolestanne erikseen laadittavan toimeksiannon mukaisesti tietyn kohderyhmän henkilöitä, jolloin omaa aikaanne säästyy ja voitte varmistua annetun position täyttämisestä odotuksia vastaavalla tavalla.

Soveltuvuusarviointipalvelut

Toteutamme erilaisia soveltuvuustestauksia suppeassa ja laajassa mittakaavassa, joko rekrytointiprosessien yhteydessä tai erillisinäkin palveluina. Saatavilla ovat myös laillistettujen psykologien suorittamat soveltuvuusarvioinnit. Hakijoita on mahdollista testata ja haastatella yksin tai ryhmässä. Arvioinnit järjestetään nopeasti ja tulokset niistä ovat saatavissa pikaisesti testien laajuudesta riippumatta. Kysy lisää!

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymys: Onko henkilöstövuokraus kallista?

Vastaus: Palvelumme on hyvin kustannustehokasta. Meillä työskennellään henkilöstöasioiden parissa rutiininomaisesti ja ammattimaisesti. Tätä kautta asiakas saa tuntuvat hyödyt, jotka näkyvät mm. palvelun nopeutena, tehokkuutena ja tuloksekkuutena.
Vastaus: Asiakas hyötyy palveluidemme käytössä mm. säästämällä omia resurssejaan sekä laajojen hakukanaviemme myötä saavutettavasta laajemmasta hakijamassasta. Jokainen rekrytointi on erilainen ja palvelu on räätälöitävissä kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivaksi.
Vastaus: Jokainen asiakastilanne on erilainen. Joissakin tapauksissa työntekijä voi aloittaa hyvinkin pian, esim. jo seuraavana päivänä. Joskus taas sopivaa työntekijää ei tunnu löytyvän mistään. Teemme kuitenkin aina sen mitä tehtävissä on, ja yleensä työntekijä löytyykin viimeistään muutaman viikon aikana.

Click Henkilöstöpalvelut Oy yhteistyökumppanina

Yritystämme yhteistyökumppanina kuvastavat varmasti osuvasti asiakasyritystemme kokemukset palveluidemme käytöstä. Alla on koostettuna joitakin otteita, kokemuksia ja kommentteja asiakasyrityksillemme tekemistämme palautetutkimuksista.

 • "Ei tarvitse haastatella monia hakijoita."
 • "Säästää omaa työaikaa, kun ei tarvitse etsiä työntekijää."
 • "Aikaa säästävä hakuprosessi, hyvä organisaatio."
 • "Helppo kanava."
 • "Helppous, ei mene oma työaika etsimiseen, haastatteluihin yms."
 • "Selkeät kustannukset."
 • "Säästää omaa aikaa ja rekrytointiin on mahdollista panostaa enemmän."
 • "Helppous ja nopeus, ei ole aikaa itse etsiä työvoimaa."
 • "Oman työajan säästö."
 • "Ei riskiä sairaslomista (maksumielessä), eikä myöskään muista ylimääräisistä kuluista."
 • "Vähentää yrittäjän paperihommia."
 • "Oman ajan käyttö omiin töihin."
 • "Työvoiman nopea löytyminen, kustannusten ennakointi."
 • "Joustavuus ja asiantunteva rekrytointi."
 • "Pieni riski, kun etsii tilapäistä työvoimaa. Auttaa rekrytoinnissa tehokkaasti."
 • "Ei kulu itseltä aikaa työvoiman etsimiseen/haastatteluun. Etsitään juuri oikealle alalle sopiva ihminen."
 • "Rekrytoinnin nopeus, helppous lyhyissä työsuhteissa."
 • "Nopea saatavuus."
 • "Yksinkertaisuus, helppous ja nopeus."
 • "Click hoitaa tarvittavat työnantajan velvoitteet."
 • "Työvoiman saanti tarpeen mukaan."
 • "Vapauttaa pienyrityksen pyörittäjien resurssit yrityksen pyörittämiseen."
 • "Rekrytointi on stressaavaa, ihanaa kun sen tekee joku muu. Puhelin soi riittävästi nykyiselläänkin."
 • "Nopeus, oman työajan säästäminen rekrytointiprosessissa."
 • "Mahdollisuus rekrytoida ko. henkilö itselle töihin kun sopiva tekijä löytyy."
 • "Lyhyisiinkin työsuhteisiin löytyy työntekijä. Sairaslomat eivät jää yrityksen maksettavaksi. Maksan siitä mitä työntekijä tekee."
 • "Omaa työaikaa ei kulu hr:ään."
 • "Nopeus, helppous, saamme haastateltavaksi jo pienen karsinnan kautta jatkoon päässeet."
 • "Apua tarpeeseen, jää turhat kustannukset pois."
 • "Nopeasti apua tilapäiseen työvoimatarpeesen. Oikean osaajan löytyminen tarvittavaan työhön."
 • "Työntekijän löytyminen nopeasti."
 • "Joustavuus, ammattilaisapu vuokravoiman hankinnassa, suuri määrä ammattilaisia valmiina."
 • "On helpompi saada lupa vuokratyöntekijän rekrytoimiseen kun oman."
 • "Rekrytoinnin helppous, työntekijöiden sopivuus."
 • "Joustavuus, asiantunteva rekryprosessi."
 • "Ajan ja resurssien säästö."
 • "Ei tarvitse haastatella monia hakijoita."
 • "Helppous kaikin tavoin."
 • "Kätevä lyhyissä työsuhteissa. Näkee, miten sopeutuu. Meillä kaikki Clickin kautta tulleet ovat hyvin sopeutuneet, eli hyviä tarjottu."
 • "Tasaa kuormitushuippuja sekä saa hyvin esim rakennusapumiehiä joita itsellä ei ole lainkaan."
 • "Saa nopeasti työvoimaa sesonkeina."
 • "Hyvä ratkaisu tilapäisen resurssitarpeen täyttämiseen."
 • "Saa työvoimaa silloin vaan kun tarvitaan."
 • "Joustavuus, rekrytoinnin ulkoistus."
 • "Paras ratkaisu tilapäisiin resurssipuutteisiin."
 • "Ei tarvitse pitää ketään toimettomana työpaikalla jos töitä ei ole."
 • "Työntekijöiden nopea löytyminen."
 • "Riskittömyys."
 • "Vaivattomuus hakijoille."
 • "Helppous, nopeus, vaivattomuus."
 • "Voi tilata työntekijän ilman suurempia riskejä lyhyeksikin aikaa."
 • "Oman ajan säästö rekrytoinnissa, vaivattomuus."
 • "Nopeus, joustavuus, ammattitaito."
 • "Kausityöntekijöiden saaminen helposti ja joustavasti. Säästää omaa aikaa."
 • "Työntekijän saa silloin, kun tarvitsee eikä työntekijään tarvitse sitoutua jos sopivaa työtä ei enää ole."
 • "Helppous, resurssit voi keskittää olennaiseen."
 • "Työvoiman nopea saatavuus tarvittaessa lyhytaikaisiinkin työsuhteisiin."
 • "Rekrytoinnin ulkoistaminen, niin omaa aikaa jää ydinosaamiseen. Yleisesti auttaa yrittäjää kiireessä. Nopealla aikataululla löytää tekijän lyhyempäänkin hommaan."
 • "Säästää omia resursseja."
 • "Resurssimäärän joustavuus vuokrassa. Työn ulkoistaminen rekryssä."
 • "Oma työaika säästyy oleelliseen."
 • "Toimialallamme on suuri kausivaihtelu työvoiman tarpeessa, joten vuokratyövoimapalvelut ovat ainakin meille hyvin tarpeellisia."
 • "Ajansäästö ja uudet näkökulmat."
 • "Prosessi on itselleni helppo."
 • "Voi itse keskittyä omiin töihin ja antaa ammattilaisen hoitaa rekry."
 • "Omien resurssien vapautuminen olennaiseen."
 • "Kaikki on sujunut erinomaisesti."
 • "Täsmällisyys, työntekijä on sen aikaa kuin tarvitsen / palvelussa, joustavuudessa"
 • "Joustavuus / Hyvä palvelu"
 • "Ajan säästö (haastattelut yms.) / Olette löytäneet työntekijän, joka suorituu hyvin hänelle annetuista työtehtävistä"
 • "Clickin kohdalla nopea palvelu -> aikataulun pitävyys / Nopea palvelu"
 • "Joustavuus / Sopivien henkilöiden löytämisessä"
 • "Hakuun ja haastatteluun menevä työaika säästyy muuhun työhön kun vuokratyöfirma hoitaa tämän / Meille löytyi lopulta erittäin hyvä työntekijä"
 • "Työvoiman saannin nopeus / Nopea palvelu, olemme olleet tyytyväisiä. Tekijät ollet kunnollisia."
 • "Henkilöstöasioiden taloudellinen käsittely helpottuu. / Arvioin asiakaspalvelun olevan hyvää ja uskon, että kohtelette työntekijöitä hyvin."
 • "Nopeasti apua / Palvelu pelaa"
 • "Tilapäiseen/lyhytaikaiseen äkkinäiseen työhön saatava työntekijä / Nopea työvoiman saanti"
 • "Ammattitaitoinen henkilökunta hakuprosessin suorittamisessa. / Haettavien henkilöiden löytämisessä/kartoittamisessa"
 • "Kiireen tasaaminen / Asiointi selkeää, kaikki pitänyt sovitusti"
 • "Kiiretilanteissa mahdollistaa omien asiakkaiden aukottoman palvelun jatkuvuuden / Oikean laisen henkilön valinta vaihtuviin työtehtäviin"
 • "Toiminnan helppous asiakkaan kannalta / Ehdokkaat on löytynyt suht.helposti."
 • "Rerytoimme (mutta vuokrauksessa joustavuus) / Löysitte hyvän työntekijän."
 • "Valmiiksi selvitetty työntekijän tausta / Tarpeemme ymmärretty hyvin"
 • "Kausityöntekijöiden ottamisen helppous / Palvelu on ollut nopeaa, henkilöstö hyvää"
 • "Joustavuus / Aktiivinen ote, sovittu pitää"
 • "Joustavuus / Palvelu sekä työntekijöiden sopivuus tehtävään"
 • "Joustavuus henkilökunnassa työtilanteiden vaihdellessa"
 • "Asiakaslähtöinen toimintatapa"
 • "Tarvepiikkeihin saa apua ilman palkkaustarvetta / Hyviä miehiä edullisesti"
 • "Helppo ja nopea tapa reagoida esim. kausittaiseen työmäärän vaihteluun. / Nopeaa ja tehokasta toimintaa. Aktiivinen yhteydenpito."
 • "Saadaan tarvittaessa nopeasti työvoimaa / Kokonais palvelu on ollut hyvää"
 • "Ei tarvitse itse etsiä ja rekrytoida työntekijöitä, käteviä tilapäiseen työvoiman tarpeeseen / Yhteydenpito ja asiakaspalvelu"
 • "Työntekijät olleet hyviä"
 • "Kulurakenne pysyy keveänä / Palvelun nopeus"
 • "Ymmärrys 'vaikeaa' alaamme kohtaan"
 • "Hakuprosessia ei tarvitse itse suorittaa. Työvoiman nopea saanti akuuttitilanteissa / Olette löytäneet sopivia motivoituneita työntekijöitä"
 • "Helppo rekry, tietää mitä mies maksaa, ei yllätyskuluja / Hyvässä palvelussa"
 • "Helppous, nopeasti työntekijöitä saatavilla. / Sujuva yhteistyö. Toimiva kokonaisuus."
 • "Nopeaa toimintaa. / Olemme saaneet nopeaa palvelua ja hyvät työntekijät."
 • "Saa tarvittaessa lisätyövoimaa / Nopea toimitus."
 • "Yhteyshenkilön palvelualttius, täsmällisyys"
 • "helppous palkanlaskenta puolella / työmies oli opiskelijastatuksestaan huolimatta todella taitava konekuski."
 • "Oikea työntekijä hakukriteerien mukaan"
 • "Palvelun taso"
 • "Helppous ja joustavuus / Asiakaspalvelussa"
 • "Rekrytointipalvelunne säästää meidän aikaamme / Meille on löytynyt hyviä työntekijöitä kauttanne."
 • "Oman ajan säästö / Asiantuntevuus, ammattitaitoinen ja mukava henkilökunta"
 • "Selkeät paperityöt, aktiivinen yhteydenpito"
 • "Työntekijöitä tarpeen mukaan / Löytämään asiallisia työntekijöitä"
 • "Joustavuus, sopii muuttuviin tilanteisiin, tasoittamaan kiirettä / Työntekijät ovat olleet kohtuullisen hyviä, palvelunne toimii"
 • "Ajansäästö. -> Click hoitaa rekrytoinnin. / Sopivat henkilöt ovat löytyneet nopeasti!"
 • "Työntekijän helppo saatavuus, yrityksen rekrytointiajan säästäminen"
 • "Nopeus ja helppous / Onnistuneet henkilövalinnat, hyvä palvelu"
 • "ammattitaitoisten työntekijöiden löytämisessä. Sopiva palkkaustaso."
 • "työntekijöiden ammattitaito ja niiden hinnoittelu."
 • "löytämään hyviä työntekijöitä."
 • "palvelu."
 • "työntekijöiden hankinnassa."
 • "paperitöissä, yhteydenpidossa"
 • "nopea prosessi ja ammattitaitoinen työntekijä löytyi."
 • "nopeus"
 • "palvelu on ok!"
 • "Meillepäin kaikki ok."
 • "hyviä, luotettavia työntekijöitä."
 • "oikea työntekijä kulloinkin kyseessä olevaan työtehtävään on löytynyt ja näin tehtävä saatu hoidettua."
 • "Työntekijä oli ammattitaitoinen kuten luvattiin."
 • "nopeassa työntekijän toimittamisessa."
 • "löysitte hyvän työntekijän"
 • "rekrytoinnin laadussa"
 • "hakuprosessin nopeus"
 • "nopea palvelu"
 • "hyvä tekijä."
 • "ystävällinen ja asiantunteva palvelu, hyvä tiedotus, henkilön nopea koulutus asiakkaan tarpeisiin."
 • "Henkilöiden rekrytointi"
 • "Asiakaspalvelu"
 • "Työntekijöiden saatavuus on ollut hyvä ja ehdokkaat valittu tarpeidemme mukaan."
 • "työvoiman hankinnassa."
 • "rekrytointi"
 • "nopea haku, sopiva henkilö löytyi."
 • "järjestelyt"
 • "Hyvä työntekijäaines"
 • "hyvien henkilöiden löytämisessä"
 • "Nopeasta toiminnasta ja hyvistä työntekijöistä"
 • "Homma toimii hienosti"
 • "meidän tapauksessa ammattitaitoisten työntekijöiden löytyminen."
 • "työntekijöiden motivaatio on ollut loistava."
 • "hyvän työntekijän välittäminen."
 • "oli mukava kun tapaaminen onnistui meidän tiloissamme."
 • "Osaavat tekijät, selkee palvelu, ei moitittavaa."
 • "nopea ammattitaitoisen työvoiman hankinnassa."
 • "rekrytointi"
 • "nopea ja asiantunteva palvelu"
 • "Asiakaspalvelussa, oikeiden henkilöiden löytämisessä."
 • "yhteyshenkilönne oli hyvä, osaava ja ammattitaitoinen"
 • "mielestäni kaikessa"
 • "Asiakaspalvelussa, rekrytoinneissa ja aikatauluissa"
 • "Palvelussa ja innokkuudessa."
 • "hyvä hakija"
 • "Hakuun sopiva työntekijä."
 • "nopea palvelu"
 • "Nopeasti työvoimaa tilapäiseen tarpeeseen."
 • "Työntekijän saa nopeasti, säästämme itseltämme hakemiseen kuluvan ajan."
 • "hyvä lisä omien työntekijöiden lisäksi."
 • "helppous."
 • "Joustavuus."
 • "joustavuus, työntekijöitä tarpeen mukaan."
 • "tilanteiden vaihtuessa nopeat työn lisäykset ja vähennykset onnistuvat."
 • "Antaa joustavuutta vaihteluiden yllättäessä."
 • "helppo tapa rekrytoida, vähentää riskejä."
 • "helppo löytää osa-aikainen työntekijä lyhyeksi aikaa."
 • "Nopeasti työvoimaa lyhytaikaiseen tarpeeseen."
 • "nopea rekrytointi tarvittaessa. Mahdollisuus palkata työntekijä."
 • "kustannustehokkuus"
 • "ruuhkahuippujen tasaaminen"
 • "saa helposti työntekijät tilapäiseen ja äkilliseen työvoimapulaan."
 • "helppous saada työntekijä töihin."
 • "Työntekijätarpeen esiseulonta kuuluu palveluun. Työntekijäkapasiteetin reagointi asiakkaan tarpeisiin."
 • "Vaivattomuus/helppo käyttää."
 • "selvä hinnoittelu, voi ottaa helposti sesongiksi. Jos on hyvä kaveri voi ottaa vakituiseksi."
 • "Työn kuorman tasaus"
 • "Kulut hallinnassa"
 • "joustavuus, tutustuminen henkilöön."
 • "Tilapäisyys ja henkilöstön 'suodatus'."
 • "riskien hallinta"
 • "Virherekrytoinnin riskien minimointi, työhaastattelupalvelut"
 • "Rekrytointipalvelu"
 • "Edullisuus"
 • "rekryn helppous"
 • "rekrytoinnin nopeus ja joustavuus tilapäisessä työsuhteessa."
 • "nopealla aikataululla, kiireen keskellä joku muu hoitaa rekrytoinnin."
 • "joustavuus ja työvoiman oikean määrän tasaamisen mahdollisuus/helppous. Näkee kaverin hommissa ennen mahdollista rekrytointia."
 • "Helppous, joustavuus."
 • "Nopea työvoiman saatavuus lyhyisiinkin tarpeisiin."
 • "työvoiman nopea löytäminen"
 • "työvoiman joustavuus urakkaluontoisella alalla selkeä etu ja toimialan sanelema pakko."
 • "helppous, ei tarvitse käyttää omaa työaikaa työntekijän etsimiseen"
 • "Oikeanlaisen työvoiman löytäminen"
 • "Tilapäisen lisääntyneen työmäärän hoitaminen ilman rekrytointia."
 • "Joustavuus kiirehuippujen purkamiseen."
 • "nopea palvelu"
 • "Työntekijän saa nopeasti."
 • "nopeus ja palkanmaksun helppous."
 • "Tasaa henkilötarvesuunnittelua ruuhkahuipuissa"
 • "riskittömyys"
 • "Yhteistyö teidän kanssanne on sujunut hyvin."
 • "Hyvin toimii!"
AAA 2019
Auktorisoitu henkilöstöpalveluyritys
Luotettava kumppani
Menestyjät 2019
Suomen vahvimmat platina 2019
Kasvuyritys 2018